Archive for the ‘Artykuły prasowe’ Category

Wśród portretowanych postaci pojawia się: Jan Lebenstein, Piotr Kamler, Michał Batory i inni. Jest to szkic do portretu artystów emigrantów, napisany na podstawie wypowiedzi twórców, którzy zdecydowali się lub zostali zmuszeni do wyjazdu poza kraj urodzenia. Tekst pojawił się na łamach magazynu „Sztuka i Kultura” w 2018 roku.

Untitled„Artystów na emigrację ciągnęły zazwyczaj te same powody, co „zwykłych śmiertelników”. Oprócz tych przymusowych – politycznych i ekonomicznych, było wiele innych. Choćby chęć poszukiwania własnego miejsca, potrzeba inspiracji, czy częstszych i nieograniczonych spotkań ze sztuką światową. Czasem było to zwykłe dążenie do znalezienia możliwości, których nie dawała rzeczywistość w kraju ojczystym. Historie rozpoczynały się podobnie, a kończyły różnie. Wykorzystana i niewykorzystana szansa. Sukces i porażka. Emigracyjne dzieje kołyszą się niczym szale wagi trzymanej w rękach nieznanego losu.

Emigracja traktowana była albo jako wykorzenienie i strata, albo jako nowe życie, odrodzenie. Tezę tę wspominała w swoich pracach badawczych Dorota Praszałowicz, która posiłkowała się twierdzeniami dwóch wybitnych znawców tematu. Pierwszym z nich był John Bodnar, który podkreślał, że przesadzanie nie powoduje usychania, a wprost przeciwnie pozwala się lepiej samorealizować, drugim – Oscar Handlin, mówiący paas 023o emigracji jako wykorzenieniu. Wszystkie te poglądy odwoływały się do losów wychodźstwa, którego przedstawiciele próbują zapuścić korzenie, gdziekolwiek się ich rzuci. Jak pokazuje historia, raz trafiają na ziemię żyzną, a innym razem na skały czy ugory. Emigracyjny rozwój rysuje się więc tak, jak w metaforze Czesława Miłosza, który porównywał człowieka do rośliny.

Pomimo różnic w adresach, emigrantów łączy kilka wspólnych cech, a raczej odczuć przynależnych wychodźstwu. Można je odnaleźć w wypowiedziach artystów. Źródłem do badań nad tym tematem stają się głównie wywiady z artystami, zarówno te osobiste, jak i publikowane. Sam temat emigracji w wypowiedziach artystów nie został jednak jeszcze odpowiednio zgłębiony i opracowany, a niniejszy artykuł stanowi jedynie próbę zarysowania tego ciekawego problemu„.

Całość artykułu dostępna jest w serwisie academia.edu oraz na stronie „Sztuki i Kultury„.

 

Reklamy
topolski02

Feliks Topolski, foto. Colin Davey (1968), kolekcja prywatna Mieczysław „Mietko” Rudek.

Iluzjonista kreski, fotoreporter rysunku, soczysty pisarz życia. Warszawski londyńczyk – Feliks Topolski. Życie spędził z ołówkiem w ręku podróżując po całym świecie. Na dłużej zatrzymała go jedynie Wielka Brytania i to „pod mostem”.

Przystanek narodziny

Całe życie Topolski był ulubieńcem losu, który nie szczędził mu fantastycznych przygód i obdarowywał szczęśliwymi trafami. Pojawił się w Warszawie 17 sierpnia 1907 roku, jako jedyne dziecko aktora Edwarda Topolskiego i Stanisławy Drutowskiej.

Artystyczną edukację zaczął od studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. „Mam pisać o ‹Pruszu›, spłaszczyć ‹Grubasa›, 100 kilo żywotności ogromnej, Światowida zainteresowań, trójwymiarowca niezaprzeczonego – na flądrę kartki papieru” – tak o mistrzu pisał w autobiografii. Pruszkowskiemu zawdzięczał wiele. On to odkrył talent w młodym chłopcu, sekundował mu i pomagał.

Artysta obracał się w środowisku warszawskiej bohemy. W 1932 roku założył grupę artystyczną noszącą nazwę – Loża Wolnomalarska. W latach 30, na zaproszenie Jana Lechonia, publikował rysunki i karykatury w satyrycznym piśmie „Cyrulik Warszawski”. Pod koniec studiów na ASP wyprawił się w podróż po Europie, zwiedzając m. in. Włochy i Niemcy. Był to pierwszy punk w jego życiorysie obieżyświata.

DSC03561

Topolski Century, foto. Mieczysław „Mietko” Rudek.

Przystanek persony

W połowie lat 30 Topolski zaczął szybować po londyńskim niebie. Pierwszą artystyczną misją powierzoną twórcy, była rola korespondenta „Wiadomości Literackich”, który miał wykonać cykl rysunków z obchodów jubileuszowych króla Jerzego V.

Szybko nawiązywał kontakty, które owocowały licznymi zleceniami, najczęściej uwieńczonymi sukcesami. Otrzymał m. in. angaż w „News Chronicle” i snobistycznym piśmie „Night and Day”. Rysunki z „Chronicle” opublikował w formie książki zatytułowanej „The London Spectacle”. Najciekawszą przygodą z londyńskiego światka bohemy, było spotkanie ze słynnym Georgem Bernardem Shaw. Znajomość zaowocowała zleceniami na tworzenie ilustracji do sztuk pisarza, a także licznymi portretami zebranymi w albumie „Portraits of GBS”. Pisarz określił Topolskiego wiele mówiącym zdaniem „zadziwiający rysownik, być może największy impresjonista w bieli i czerni” i stał się jego wielkim przyjacielem.

Podczas II wojny światowej Topolski otrzymał od króla Jerzego VI tytuł artysty wojennego. Pracował dla rządu angielskiego i polskiego, przebywając na niemal wszystkich frontach: w Rosji, Azji, Afryce, Anglii, Włoszech i na Dalekim oraz Środkowym Wschodzie. Dokumentował drogi polskich żołnierzy, wyzwolenie Rzymu, obozy koncentracyjne, uchodźców, a także proces w Norymberdze. Jego rysunki wojenne ukazały się w postaci książek „Britain in Peace and War”, „Russia in War”, „Three Continents, 1944-45”.

DSC03620

Foto. Mieczysław „Mietko” Rudek

Przystanek dokument

Artysta był kronikarzem swojego stulecia. Począwszy od 1953 r. tworzył „Topolski’s Chronicles” („Kroniki Topolskiego”), rejestrujące najważniejsze wydarzenia na świecie. Powstawały dla ponad 2000 prenumeratorów, a drukowane były przez twórcę metodą litograficzną na dużych arkuszach papieru pakowego.

Topolski pracował w Londynie w własnym studio, które urządził pod mostem Hungerford Bridge. Tam stworzył niesamowite pamiętniki malarskie, stanowiące o jego sztuce. „Memoir of the 20th Century” to akryl na ogromnych dyktach i tekturach zawieszanych pod sufitem pracowni. 6 metrów wysokości i 200 metrów szerokości pełnych obrazów przestawiających twarze, które widział i wydarzenia, których był bezpośrednim świadkiem.

Feliks Topolski pisał o sobie prosto, acz wymownie „jadę po prostu łakomie ołówkiem przez życie. Próbuję poddawać się temu, co widzę i ręka już sama chodzi”. Jego reporterski rysunek stał się prawdziwym dziełem sztuki i niezwykłą fotografią minionego, fascynującego stulecia.

Zobacz więcej na http://www.topolskicentury.org.uk/

Tekst ukazał się na łamach „Vectora Polonii”, styczeń 2014.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Życiorys artysty przesiąknięty jest wygnaniem. Wojna. Koniec szczęśliwego domu, gdzie na gitarze grywał ojciec, a rodzeństwo bawiło się w bohaterów czytanych książek. Komunizm. Studia, wystawy, nagrody, a jednak aresztowanie i decyzja o emigracji. Paryż. Miasto pełne wolności i możliwości, ale i samotności istnienia na marginesie dziejów.

Paryski świt
Pani domu, litografia, 1966Choć artysta bardzo związany był z Polską, to historyczne burze skierowały jego statek ku wychodźstwu. Nieomal całe życie spędził w niełatwym państwie, jakim była Francja. Pomimo doświadczania wielkiej samotności oraz braku wymiernych efektów swego międzynarodowego sukcesu, ukochał Paryż. Miasto dawało mu namiastkę wolności, a przede wszystkim wachlarz rozmaitych przeżyć i krajobrazów. Motywy twórczości podnosił wprost z paryskiego bruku. Wszystkie te fascynacje odczytać można w jego dziełach patrząc przez pryzmat wiedzy, ale – co ważniejsze – wyobraźni. „Wiem na pewno, że najciekawsze okresy twórczości zdarzają mi się właśnie wtedy, gdy w intensywny sposób przezywam kontakty ze światem zewnętrznym, gdy uczestniczę w nim” – przyznawał w wywiadzie z Jerzym Stajudą.

1982 - Plakat przeciwko stanowi wojennemuWiadomo, że Lebenstein podziwiał Paryż i wszystko co z nim związane. Jego zakamarki, zakazane rewiry, podwórza, prywatne mieszkania, sofy i codzienności ich właścicieli z różnych stron świata stały się krajobrazem towarzyszącym duszy. Jego siostrzenica – Joanna Żamojdo – wspomina niezwykłą ciekawość wuja, który potrafił snuć opowieści o nieomal każdej paryskiej kamienicy. Chadzał na różnorodne ekspozycje, interesował się nieomal wszystkim. Wielokrotnie przesiadywał w Luwrze, studiując kolekcję i prowadząc zapiski z tych posiedzeń. Był również piewcą nocnego życie miasta.

O codzienności Lebensteina opowiadał Gustaw Herling-Grudziński. Przyjaciel artysty, po kończących się wizytach w siedzibie paryskiej „Kultury”, udawał się zazwyczaj do pracowni artysty, aby tam „posiedzieć w milczeniu przed jego nowymi płótnami, gwaszami, rysunkami”. Panowie bywali również w galeriach i muzeach kontemplując wspólnie różne ekspozycje. Niemniej, jak wspomina Herling-Grudziński, ich paryskie życie nawiązywało również do tradycji bohemy. „Nie gardziliśmy wódką, która ma (a raczej miała) właściwości rozwiązywania języka temu malarskiemu milczkowi, lub co ważniejsze mrukowi” – ujawniał pisarz.

Płótno, tektura, papier
1966 - litografia no 11Na studia artystyczne Lebenstein uczęszczał na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Nauki pobierał m. in. u Artura Nachta-Samborskiego. Debiutował na wystawie zorganizowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków, w 1954 roku. Od tamtej pory stał się jednym z najlepszym artystów młodego pokolenia. Otrzymał Grand Prix na I Biennale Młodych w Paryżu. W ramach nagrody mógł pojechać na stypendium do Francji, gdzie organizowano mu również wystawę. Artysta skorzystał z okazji. W efekcie, od lat 60., pozostawał na emigracji. Zmarł w Krakowie, w maju 1999 roku.

Dzieła Lebensteina nie są dosłowne. Pełne emocji i wyrafinowania przekazują światu najdziwniejsze, najokrutniejsze i niezwykle fascynujące treści. Estetyczna i wyrafinowana twórczość artysty jest sztuką niełatwego odbioru, sztuką literatów i poetów, sztuką intelektu i uczuć. „Na własny użytek dzielę więc sobie malarstwo inaczej: na dosłowne i zmetaforyzowane. Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić widzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni” – mówił w wywiadzie z Zdzisławem Jurkiewiczem.

Tablice pamięci
1966 - Litografia no 9W tym (2014 r.), przypada piętnasta rocznica śmierci Lebensteina. Obecnie jego twórczość można podziwiać na dwóch wystawach w Polsce i we Francji.

Pierwsza, trwająca już od 2 kwietnia, ekspozycja ma miejsce w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Placówka ta posiada jedną z największych kolekcji dzieł artysty. „Na wystawie zobaczymy aż 126 prac – obrazów olejnych, rysunków, litografii i gwaszy. Kolekcję budował konsekwentnie Mariusz Hermansdorfer, dawny dyrektor Muzeum Narodowego. Był zaprzyjaźniony z Janem Lebensteinem, odwiedzał go w Paryżu, a niektóre prace ofiarowane przez artystę, przemycał w bagażu podręcznym” – wspominają organizatorzy. Pokaz, w zamyśle kuratorów będący retrospektywą twórczości artysty, oglądać można do 10 sierpnia.

Druga z wspominanych ekspozycji trwać będzie od 22 maja w Galerie Roi Dore. W ramach „Jan Lebenstein. In Memoriam” – jak głosi tytuł wystawy – zobaczyć będzie można prace na papierze. M. in. pokazanych zostanie 15 litografii z Galerii Lambert, które prezentowane były w tym słynnym miejscu w 1973 r. Celem wystawy jest przypomnienie, ale także zapoznanie światowej publiczności z tym wybitnym, polskim artystą. A ponadto, jak wspominają organizatorzy „zamierzeniem wystawy jest zaprezentowanie Jana Lebensteina jako artysty i człowieka, żyjącego i tworzącego na emigracji. Szczególnie interesujące są dla nas trwałe ślady, które zostawiła jego sztuka na terenie Paryża oraz w świecie ilustratorskim”.

Tekst ukazał się na łamach „Vectora Polonii”, Nr 21 (84), 25.05.2014, www.vectorpolonii.com.

O paryskiej wystawie – www.roidore.com

Asfaltowa droga wiedzie z jednej strony wzdłuż strumienia, z drugiej zaś ograniczona jest piętrzącymi się skałami. Zakręca, zmienia wysokość, czasem stan zalesienia. Krajobraz niezbyt zachwycający, pełen ciasno ustawionych domów i hoteli. Wszystko to prowadzi szczęśliwego wędrowca do bramy z niewielkim budynkiem dla strażników.

Pokoje myśliwych

Pałac Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle. Foto. ARS.

Pałac Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle. Foto. ARS.

Miła pani prosi o wyjęcie, wcześniej zgłoszonych e-mailowo, dowodów osobistych oraz przygotowanie się zwiedzających na przejście przez bramki i kontrolę rzeczy osobistych. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa. Przekraczając bramę wkracza się do rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle.

Obecny zamek wzniesiony został wraz z końcem lat 20 XX w. Wcześniej miejsce jego zajmował myśliwski pałacyk należący do Fryderyka Habsburga. Władca, będący wielbicielem polowań, doceniał okoliczne lasy pełne trudnych do ustrzelenia głuszców, a także majestatycznych jeleni. Arcyksiążę cieszyński posiadał tutaj niewielką – 30 pokojową – rezydencję wraz ze wszystkimi potrzebnymi zabudowaniami i wyposażaniem. Jej autorem był Ernest Altmann. Po I wojnie światowej rezydencja została upaństwowiona, a później przekazana w prezencie prezydentowi Polski. Miała być symbolem podkreślającym jedność Śląska z krajem. Niestety budynek zniknął w płomieniach, które strawiły go doszczętnie w 1927 r. Było to nocą z 23 na 24 grudnia.

Modernizm Prezydenta

Oryginalne elementy wyposażenia wnętrza z lat 20 XX w. Foto. ARS.

Oryginalne elementy wyposażenia wnętrza z lat 20 XX w. Foto. ARS.

W miejsce myśliwskiego pałacyku postanowiono wybudować rezydencję odpowiednią dla głowy państwa. Fundusze na ten cel pochodziły z województwa, ale i od prywatnych darczyńców. Na projektanta budynku wybrano Profesora Adolfa Szyszko-Bohusza. Był to jeden z najważniejszych architektów XX w. Jego autorstwa są m. in.  powstałe w latach 20 krakowski gmach Pocztowej Kasy Oszczędności oraz znajdujący się w sąsiedztwie tzw. zespół mieszkaniowy PKO. Profesor był również głównym konserwatorem Wzgórza Wawelskiego, gdzie m. in. zajmował się rekonstrukcją architektury oraz tworzeniem nowych zabudowań. Był również odpowiedzialny za Zamek Królewski w Warszawie. Jego projekty odnaleźć można niemal w całej Polsce.

Amerykańskie szkło w polskim pałacu. Foto. ARS.

Amerykańskie szkło w polskim pałacu. Foto. ARS.

W Wiśle powstały łącznie dwa budynki. Zamek Dolny, który zastąpił spalony pałacyk myśliwski oraz, znajdująca się nieco wyżej, główna rezydencja. Adolf Szyszko-Bohusz stworzył zabudowania w nowoczesnym duchu i stylu. Miały one połączyć w sobie kilka wyznaczników, w tym: nawiązanie do średniowiecznych rezydencji zamkowych, przeznaczenie jakim było miejsce dla głowy odrodzonego państwa oraz manifest nowej epoki. W ten sposób powstał modernistyczny pałacyk. Z zewnątrz niezwykle prosty, obudowany obecnie kamieniem, z zieloną stolarka okienną i spadzistymi (dodanymi później ze względów atmosferycznych), miedzianymi dachami. Wejście, okraszone zostało wspaniałym portalem, którego centrum wieńczy orzeł w koronie.

Wnętrza budynku zaprojektowane zostały przez ówczesnych, wybitnych polskich artystów Andrzeja Pronaszkę i Włodzimierza Padlewskiego. W kontekście projektów mówi się, iż są przykładem „awangardy artystycznej tamtych czasów”, swoistym „manifestem Bauhausu”, który tworzył wyposażenie dla „maszyny do mieszkania”.

Wanna z ciepłą i zimną wodą pochodząca z lat 20 XX w. i ówczesne bibeloty. Foto. ARS.

Wanna z ciepłą i zimną wodą pochodząca z lat 20 XX w. i ówczesne bibeloty. Foto. ARS.

Proste, niezwykłe eleganckie i wysmakowane meble, pokazywane są to tu to tam w całej rezydencji. Biurka, stoliki, krzesła, fotele, szafy, kredensy… Przeszklone powierzchnie niektórych ścian, z szybami sprowadzanymi prosto ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalne, jedynie nieco technicznie zmodernizowane, kaloryfery. Piękne, aluminiowo-szklane żyrandole zdobiące sufity niczym pajęcze sieci. Kolorystyka ścian, przywrócona współczesności przez konserwatorów, ukazuje szaleństwo zastosowanych pomysłów. Czarne, bordowe, waniliowe oraz szare barwy robią niesamowite wrażenie. Ponoć przed pierwszym przyjazdem Ignacego Mościckiego zostały nieco przemalowane, gdyż wydawały się ówczesnym zbyt śmiałe.

Górska niecodzienność

Zdjęcie Ignacego Mościckiego wyruszającego na narty z pałacu w Wiśle. Foto. ARS.

Zdjęcie Ignacego Mościckiego wyruszającego na narty z pałacu w Wiśle. Foto. ARS.

Wizytując rezydencje można oglądać w pełni oryginalne jej wyposażenie, którego zawierucha historii nie znalazła na strychach. Zaprojektowane i stworzone przez wybitnych artystów, stają się rzeczą odosobnioną i niezwykłą w zniszczonym wojnami kraju. Nawet wystrój prezentowanej zwiedzającym łazienki jest oryginalny i nadal nadający się do pełnego użytku.

Pałacyk w Wiśle był świadkiem historii XX wieku. Użytkowany przez Ignacego Mościckiego, niedługo później znalazł się w rękach hitlerowskich, aby następnie służyć przedstawicielom ustroju komunistycznego. Przemianowany na dom wypoczynkowy i miejsce kolonii dla dzieci górników został zdewastowany. Na szczęście obecnie powrócił w prezydenckie ręce. Ukazuje międzywojenną klasę wszystkim chętnym, którzy… zapiszą się na zwiedzanie przynajmniej 7 dni wcześniej.

Puszczając wodzę wyobraźni, którą podbija przywołujący dawne czasy głos przewodnika, widz zanurza się w świat międzywojenny. Jakże doskonały w tworzonych przedmiotach, pomysłowy w zastosowanych rozwiązaniach i estetyczny w smaku.

Tekst ukazał się na łamach “Vectora Polonii”, nr 18 (81), 4.05.2014, http://www.vectorpolonii.com/.

Nieposkromiona wyobraźnia. Genialna forma. Wielowymiarowa wiedza. Przepych kształtu. Rozkosz symbolu. Niezmienny szum. Wszechobecna obraza. Majestat geniusza zderzony z pruderią epoki i losami pisanymi przez bezwzględną historię. Niesamowity talent wielkiego Mistrza. Stach z Warty Szukalski.

Fragmentaryczna wrzawa

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Gdy miał szesnaście lat przybył z Chicago na egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jednym z pierwszych zadań jakie otrzymał było wykonanie rzeźby modelki. Szukalski wyrzeźbił… kolano. Profesor Konstanty Laszczka, w którego pracowni i pod okiem którego, wydarzenie to miało miejsce zaskoczony talentem bezczelnego młodzieńca przyjął go, bez żadnych egzaminów, w poczet studentów.

Stanisław Szukalski był niesamowitym rzeźbiarzem, ale też rysownikiem, malarzem, tworzył różnorodne projekty, zajmował się również pisaniem. Był „charyzmatycznym przywódcą Szczepu Rogate Serce” zrzeszającego jego zwolenników-artystów. Był również autorem projektu szkolenia artystów zwanego „Twórcownią” i wielu, wielu innych pomysłów. Urodził się w Warce koło Sieradza w 1893 r., zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1987 r. Zwany był „Stachem z Warty”.

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Chowany przez ojca Dionizego, na pewnego siebie wojownika był – jak wspominał Marian Konarski, jeden z jego późniejszych uczniów – „naturą gwałtowną”. Nieomal każdy jego manifest, publiczne wystąpienie czy pokazywany projekt wywoływały falę oburzenia, poszerzały grono obrażonych, a tym samym przysparzały artyście zapalonych zwolenników. Po jednej z wystaw w krakowskim Pałacu Sztuki w maju 1929 r. pisano o Szukalskim „Słowo <Szukalski> stało się w Krakowie tak popularne, jak karetka Pogotowia Ratunkowego”. Ekspozycja zgromadziła wówczas ok. 4000 widzów jednego dnia, a wszystko dzięki wcześniejszym ekscesom artysty.

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski podziwiany był na nieomal całym świecie. Nazywano go m. in. „tytanem twórczym”, a krytyk i dziennikarz Burton Rascoe z „New York Tribune” pisał: „W porównaniu z Szukalskim, tacy rzeźbiarze jak Maillol, Brancusi, Epstein, Mestrovic i Bourdelle zdolni i utalentowani, są banalni, ubodzy w twórczą witalność, o ciasnej wyobraźni i niezręczni w zwyczajnym rzemiośle… Nigdy nie widziałem nikogo, kto wywarłby na mnie tak dogłębne wrażenie posiadania tej szczęśliwej kombinacji geniuszu i talentu”.

Demiurg bez równowagi
Szukalski był zapalonym narodowcem. Wielbił Polskę i jej elementy kulturowe. W swojej twórczości hołdował polskim motywom, legendom, mitom. Był zdeterminowany na stworzenie nowej sztuki narodowej.            

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

„Polska sztuka była zaledwie małpowaniem <zagranicy>, wszelkich mód Paryża –pisał Szukalski w katalogu wystawy Szczepu Rogate Serce (Kraków 1979) – czyli, że Polscy artyści wyrzekli się swej polskości i uparcie naśladowali europejską dekadencję. Nic więc dziwnego, że nigdy nie szanowali takich twórców jak Matejko, Wyspiański, Malczewski, Stryjeńska, Szukalski – bo ich miary były pożyczone z targowiska malujących spryciarzy, a nie własno-polskie [sic!]”. Niemniej jego dzieła posiadały wiele odnośników do cywilizacji starożytnych, głównie z Ameryki Południowej. Lechosław Lameński mówił o „wyraźnie paranoicznym podłożu” twórczości Szukalskiego, które powodowało powstawanie niezwykle skomplikowanych dzieł, nie mogących zaistnieć w umyśle odbiorcy bez odpowiedniego wprowadzenia.

To co pozostani

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

Szukalski, Archives Szukalski. Foto. http://szukalski.com/

W słonecznej Kalifornii powstały Archives Szukalski (Archiwa Szukalskiego). Miejsce założone przez wyznaczonego przez artystę spadkobiercę Glenna Bray i jego żonę. Zadaniem jakie zostało im wyznaczone jest opieka i popularyzacja wiedzy o Stachu z Warty. Archiwa wydały kilka publikacji, organizują wystawy i spotkania na temat artysty, prowadzą również stronę internetową. Dziękuję p. Glennowi Bray za pomoc i pozwolenie na publikację zdjęć z Archives Szukalski (http://szukalski.com/).

*Cytaty [za:] Lechosław Lameński, Stach z Warty Szukalski, Lublin 2007.

Tekst ukazał się na łamach „Vectora Polonii”, nr. 72, 2014. http://www.vectorpolonii.com/

Paryż kryje w sobie wiele ciekawych miejsc. Zachwycają nie tylko poszczególne dzielnice, małe uliczki, piękna architektura czy wielkie, światowej klasy kolekcje. Proponuje również wachlarz, rozproszonych po mieście małych muzeów, w których skrywane są niezwykłości.

Czternaście szkiełek

IMG_2731W stolicy Francji znajduje się czternaście muzeów, które (zrzeszone, jako instytucje miejskie) zwane są „Paris Musées”, czyli muzeami miejskimi. Wstęp do nich jest darmowy. Czasem odpłatne bywają organizowane tam wystawy czasowe. Zakładane często w miejscach zamieszkania danej postaci, której są poświęcone lub budynkach związanych bezpośrednio z jakimś wydarzeniem, ewentualnie obejmują swym obszarem rejony archeologicznych odkryć.

Wśród nich są placówki, w których odnaleźć można ślady życia i twórczości konkretnych artystów i literatów (Maison de Balzac, Maison de Victor Hugo, Musée Zadkine, Musée Bourdelle). Różne przykłady sztuk plastycznych zobaczyć można zaś w muzeum sztuki azjatyckiej prezentowanej przez Musée Cernuschi, czy Petit Palais będącego siedzibą muzeum sztuk pięknych oraz Musée d’art moderne de la ville de Paris, gdzie prezentowana jest sztuka XX i XXI w.

IMG_0829W ofercie znajdują się także przekrojowo prezentowane obrazy życia z konkretnych okresów historycznych, czy samego miasta. Musée Cognacq-Jay w Hôtel Donon prezentuje zdobycze XVIII w., w tym : biżuterię, ceramikę i meble. Musée Carnavalet, czyli muzeum historii miasta Paryża (będące najstarszą miejską placówką) pokazuje dzieje miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Wśród innych są też: Musée de la vie romantique i Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin. Ponadto – Musée Galliera, pokazujące znaczące dla miasta zajęcie czyli modę. Są również placówki związane  z archeologią, czyli: Katakumby i mieszczące się przy Notre-Dame krypty prezentujące archeologiczne odkrycia zabudowy miasta od czasów antycznych.

Strzeliste kolumny

IMG_0823Międzynarodowa Wystawa Sztuki i Techniki odbywała się w Paryżu w 1937 r.. W budynku powstałym na jej potrzeby obecnie mieści się Musée d’art moderne de la ville de Paris. Jego historia zaczyna się jednak dopiero w latach pięćdziesiątych XX w., kiedy to sale Petit Palais przestały starczać na, coraz liczniejszą, kolekcję nowej sztuki. Wówczas to przekonano władze miasta do stworzenia specjalnego miejsca w Palais de Tokyo. I tak, w 1961 r. otwarto mieszczące się tam do dnia dzisiejszego Muzeum.

Podstawą kolekcji stały się zbiory pozyskane w Petit Palais, a także od kolekcjonerów, takich jak: Emanuele Sarmiento, Mathilde Amos oraz Ambroise Vollard. Pokazywano m. in.: prace Matissea, Bonnarda, Deraina, Légera; meble Chareaua, Arbusa, Ruhlmanna, czy murale Villona. Z biegiem lat kolekcja ulega reorganizacji. Narodowe muzeum sztuki nowoczesnej powstaje w Centrum Georges Pompidou.

IMG_0834Obecnie w Palais de Tokyo oglądać zaś można prace twórców skupionych wokół grupy „Fluxus”, w tym Jean Dupuy. Ponadto: Wełna, Richter, Riley, Morellet. W tzw. „sekcji historycznej” odkrywać można: Fowizm, Kubizmu, Surrealizm, figuracje, Nowy Realizm. Jest tam wiele innych ruchów i twórców, którzy wywarli znaczący wpływ na obraz światowej sztuki ubiegłego wieku i czasów współczesnych.

Wysokie ogrodzenie

Aby znaleźć ten uroczy, biały budynek, trzeba zboczyć z głównej ulicy i przekroczyć bramę. Musée Zadkine mieści się w prywatnym domu i studio rzeźbiarza, niedaleko Ogrodu Luksemburskiego.

IMG_2726Ossip Zadkine pochodził z Witebska (obecnie na Białorusi). Był znanym rzeźbiarzem, a także grafikiem, malarzem i rysownikiem. Przeniósł się do Paryża, z Londynu. Był 1910 r.. Wkrótce stał się jednym z bardziej znaczących Kubistów. Potem, zafascynowany sztuką prymitywną, zaczął budować własny styl. Jego rzeźby to figury zdeformowane, poprzekładane. Łączą w sobie wszystkie fascynacje artysty. Zwłaszcza kubistyczne rozczłonkowanie i prymitywną formę. Przemyślane, naszpikowane zmysłem obserwacji. Choć chłodne, dzięki prześwitom i podziałom stają się lekkie. „Zamiast bezskutecznie poszukiwać nowych stylów i rozwiązań, rzeźbiarz powinien raczej zmieniać i przeplatać swoje cele. Potem nowość przychodzi do niego z własnej woli” – mawiał artysta. Główne tematy, jakie zajmowały Zadkina jako artystę to: postaci ludzkie, portrety, a także sceny biblijne i mitologiczne oraz tematyka wojenna.

Muzeum jego imienia ufundowane zostało przez żonę rzeźbiarza Valentine Prax. Poza budynkiem przekazała ona na rzecz miasta również prywatną kolekcję, która stała się podstawą zbiorów. Obecnie znajduje się tam około 300 rzeźb, a także prace na papierze (rysunki, fotografie).

Cień arkad

IMG_0827Dzieła innego rzeźbiarza mieści zaś Musée Bourdelle. Placówka znajduje się w prawdziwym atelier należącym niegdyś do Antoine Bourdelle – żyjącego w latach 1861–1929 rzeźbiarz. Wśród około 500 dzieł (głównie rzeźb, obrazów i szkiców) zobaczyć tam można również zgromadzoną przez artystę kolekcję prac z takimi nazwiskami, jak: Carrière, Delacroix, Ingres, czy Rodin. Muzeum, choć może nie porwać współczesnego widza dziełami, zaciekawi z pewnością obrazem życia i warunków w jakich pracował artysta przełomu XIX i XX w.. Ponadto odnaleźć tam można kilka polskich śladów.

Spod ręki Bourdella wyszły: pomnik Adama Mickiewicza i „Epopeja walk Polskich”. Jak wspomina Małgorzata Dąbrowska, w przypadku tego pierwszego dzieła artysta zrzekł się nawet wynagrodzenia. Powodem było m. in. to, że rzeźbiarz zafascynowany był historią i kultura kraju, popierał i wspierał niepodległościowe dążenia Polski. Wśród jego przyjaciół, znajomych znajdowało się wielu Polaków. W 1909 i 1910 r. jego prace prezentowano w Warszawie i Krakowie, gdzie cieszył się wielką popularnością. Wśród uczniów w pracowni artysty wyszukać można wielkie grono pielgrzymujących z Polski, w tym: Władysław Skoczylas, Piotr Hermanowicz czy Jadwiga Bohdanowicz.

IMG_0834Jak głosi informacja na stronie placówki, w muzeum obecnie trwają prace i zostanie ono udostępnione zwiedzającym dopiero na początku 2015 r. Dzieła artysty zobaczyć jednak można zwiedzając Musée d’Orsay, czy poszukując rzeźb w przestrzeni publicznej.

 

Mówi się, że jej twórczość to malarstwo intelektualne. Sama przyznawała się do realizmu, surrealizmu i abstrakcji. „Arika Madeyska jest małym mistrzem sztuki wieku XX” – napisał o artystce Wiesław Banach. A ona tłumaczyła, z wrodzoną nieśmiałością, że obraz „powinno się… brać takim, jakim jest”.

Niezależność żony

02

Arika Madeyska, obraz na płótnie. Foto. dzięki uprzejmości córki artystki.

Z Polski wyjechała w 1966 r. Jej celem był Paryż. Otrzymała stypendium (sto dolarów miesięcznie), które miało jej umożliwić podróż i roczny pobyt w mieście. „A ponieważ miałam kłopoty z mężem i chciałam od niego odejść, postanowiłam tu zostać” – przyznała Elżbiecie Dzikowskiej.

Madeyska urodziła się w Warszawie, gdzie jej rodzina zamieszkała w związku z pracą ojca inżyniera. Matka – Wartuga Rozalia Unaniec – była przedstawicielką szlachty ormiańsko-gruzińsko-tureckiej, ojciec zaś – Władysław Orłowski – pochodził rodziny posługującej się herbem Lubicz. Artystka trzykrotnie wychodziła za mąż. Miała jedną córkę – Honoratę.

Arika Madeyska w jednej z paryskich kawiarni. Foto. dzięki uprzejmości córki artystki.

Arika Madeyska w jednej z paryskich kawiarni. Foto. dzięki uprzejmości córki artystki.

W latach 1948-1953 uczęszczała do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie. Studiowała pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego, Jacka Żuławskiego i Józefa Wnukowa. W Polsce, jak i za granicą, twórczość jej była ceniona niemal od początku. Zarówno wystawy, jak i laury pokrywały jej skronie wielokrotnie. M. in. brała udział w warszawskim Arsenale z 1955 r., pokazywała prace w Genewie czy Paryżu. W ostatnim z miast związała całe swoje życie.

Marność miłości

Madeyska to malarką, która tworzyła również makaty i collage. Jednak jej głównym zajęciem była konserwacja dzieł sztuki. Pracę w tej dziedzinie podjęła dopiero we Francji, z powodów czysto pragmatycznych. Gdy przyjechała na stypendium okazało się, że zaoferowana suma nie wystarcza na podstawowe wydatki. Przez chwilę była sprzątaczką, jednak szybko nabyła umiejętności konserwatorskie i pracowała m. in. przy renowacji sufitu w podparyskim pałacu Fontainebleau. Niestety zajęcie to, pomimo iż pozwalało jej uzyskiwać środki finansowe, nie przynosiło żadnej satysfakcji. „Konserwacja, to była ciężka praca fizyczna, nic dziwnego, że jej nienawidziła” – mówiła córka.

Arika Madeyska - szkice z Nowego Jorku. Foto dzięki uprzejmości córki artystki.

Arika Madeyska – szkice z Nowego Jorku. Foto dzięki uprzejmości córki artystki.

Ciekawa świata podróżniczka, o niezwykłej wrażliwości i delikatności, zdominowana onieśmieleniem. Wystawiała nieustannie na całym nieomal świecie (Polska, Stany Zjednoczone, Brazylia). Mimo to jej twórczość osnuta została mgłą zapomnienia. „W dalszym ciągu nie jestem znana, bo nie czynię żadnego wysiłku by było inaczej. A wysiłek winien być szalony, charakter zaś z żelaza. I siła przebicia” – usprawiedliwiała się Madeyska. Córka powiedziała o matce –„typowa artystka-boheme”. Widziała ją również jako dzielną, ale za mało przebojową.

01

Artystka w paryskiej pracowni. Foto dzięki uprzejmości córki artystki.

Przyjaciele i znajomi artystki zgodnie wspominają Madeyską jako osobę pełną życia, towarzyską, ciekawą świata. „Miała niezwykły temperament życiowy. Tyle rzeczy ją interesowało, tyle robiła projektów!” – mówiła Krystyna Letouzey. Honorata Madeyska-Jonquiere wspominała o paryskich, niedzielnych włóczęgach z matką, która „ciągnęła mnie na siłę…, żeby <się przejść>”. A chadzała w najróżniejsze zakamarki miasta. Muzea, galerie, pchle targi, antykwariaty, księgarnie, podwórka, pasaże, kina, teatry. Ale i kawiarenki, tak niezmiennie i głęboko wpisane w krajobraz Paryża. Siedząc przy małym, zapewne okrągłym, stoliku popijała mocne expresso i patrzyła… Na ludzi, ptaki, bruk, niebo. Na ten ciekawy świat.

W doskonałości

Malował i rysowała. Miasta, budynki, martwe natury, portrety, akty… ale przede wszystkim koła, koła, koła. „Kręcę się ciągle w koło” – przyznała Elżbiecie Dzikowskiej – dodając, że „forma okrągła jest najdoskonalsza i można ją bez przerwy eksploatować na nowo. Maluję na niej nie to co widzę, ale co już widziałam”.

04

Spowite w brązy kompozycje owalne Ariki Madeyskiej. Foto dzięki uprzejmości córki artystki.

Fascynacja tą, a nie inną figurą geometryczną, przyszła wraz z wizytą w domu Wassily’ego Kandinsky’ego. Odwiedzając pewnego razu żonę malarza, artystka zauważyła „obrazy kół”, które wywarły na niej niezapomniane wrażenie. Od tamtej pory stały się nieomal obsesją Madeyskiej. Tworzyła z nich pełne smaku, estetyki i delikatności kompozycje. Subtelnych płócien dopełniały – dobierane z niezwykłym wyczuciem i talentem – kolory. Do tych eterycznych wizji artystka dodawała jednak swoją niezwykłą życiową siłę, uzupełniając je kreskami i zadrapaniami.

Arika przy sztaludze lata 60

Artystka przy pracy, lata 60. Foto dzięki uprzejmości córki artystki.

Na tle abstrakcji niezwykle odmienne jest jej malarstwo przedstawieniowe. Na pierwszy rzut oka nieco prymitywne, zwykłe kolorowe domki, pejzaże. Niemniej kryją w sobie coś niepokojącego, niedopowiedzianego. Nie ma tam „prawdziwego” życia, tła z chmurkami. Owoce i kwiatki w wazonach w doskonałych, mięsistych barwach przesycone są jakimś chłodem. Portrety pozbawione wspomnień i osobowości, które zdawało by się powinny wyzierać z oczu modela. Czarne kreski tworzące obraz Manhattanu czy Brooklynu mimo zwięzłości, emanują niezwykłym czarem.

  • Powyższy artykuł ukazał się na łamach gazety „Vector Polonii”, maj 2014.
  • Bibliografia:
    1. Wiesław Banach, Madeyska, red.: Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, katalog wystawy, Muzeum w Sanoku, Sanok 2006 (http://muzeum.sanok.pl/sklep/product.php?id_product=34).
    2. Dzikowska Elżbieta, Polacy w sztuce świata…, Warszawa.
    3. Oficjalna strona artystki: madeyska.com

 

 

1b. Irena Wójcik

Irena, Zb. prywatne, foto. ARS 2015.

Zaświadczenie napisane na maszynie schowane jest w białej teczce w jednym z bocheńskich mieszkań. W treści kilka lakonicznych zdań o: klęsce, przewiezieniu, gościnie, przymusowym pobycie, pochodzeniu, opiece. Pozostawione na końcu podpisy ujawniają tożsamość dwóch kobiet. Dalsze kroki prowadzą do odkrycia prostej historii, w której spazmatyczne drgawki niezrównoważonych dziejów, mieszały ludzkie losy z powietrzem małego miasteczka.

Irena. Anioł na stacji kolejowej

Ludzie wycieńczeni doświadczeniem 63 dniowej walki miejskiej, podczas Powstania Warszawskiego, kierowani byli przez Niemców do obozów przejściowych. Jeden z nich utworzono w halach, na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. Tam odbywały się selekcje, do czasu których wygnańcy z Warszawy, przebywali w ekstremalnie trudnych warunkach. Dalej trafiali do pociągów towarowych. Bydlęce wagony  zabierały ich na przymusowe roboty do Niemiec, do obozów koncentracyjnych lub w różne zakątki Generalnego Gubernatorstwa. Trzecia z dróg przeznaczona była głównie dla starców, kobiet i małych dzieci.

Jeden z takich transportów trafił z Dulagu w Pruszkowie, na peron w mieście Bochnia. Był październik 1944 roku. Na niewielkiej stacyjce czekali mieszkańcy miasta, zaalarmowani wcześniej przez Radę Miejską Opiekuńczą, w którą zaangażowani byli m. in.: lekarz Władysław Krupa i  proboszcz Władysław Kuc. Jeszcze na dworcu, przyjezdni otrzymali ciepłą zupę. Pomimo trwającej już piąty rok wojny i rosnącego zagrożenia, Bochniacy przybywali z pomocą rodakom i bez zastanowienia zabierali Warszawiaków do siebie. Wysiedleńcy znaleźli schronienie w bocheńskich domach i okolicznych dworach. Wśród uratowanych, jak ustaliła Grażyna Potępa z Muzeum w Bochni, była aktorka Danuta Szaflarska z rodziną i były prezydent Polski Stanisław Wojciechowski z żoną.

Tłum uchodźców wykruszał się powoli, przemieszczając małymi grupkami w różne zakątki miasta. Na dworzec kolejowy Irena Wójcik przyszła prawdopodobnie dosyć późno. Na miejscu znalazła zaledwie kilka osób. Jej uwagę zwróciły – siedzące na walizkach, zupełnie na uboczu – dwie kobiety. Podeszła do nich i z wrodzoną delikatnością zapytała: „Czy Panie mają już nocleg?”. Młodsza przecząco pokiwała głową, a Irena bez chwili zastanowienia zaprosiła do siebie. Od tamtej chwili stała się „ciemnowłosym aniołem”, który obdarował dwie przypadkowe kobiety najwspanialszym prezentem – ułamkiem spokojnego życia.

Elżbieta. Sen w białej pościeli

2a. Rodzina Wójcików

Rodzina Wójcików, Zb. prywatne, foto ARS 2015.

Trzy kobiety przemierzyły fragment miasta. Ze stacji kolejowej, do domu Wójcików droga prowadziła przez wzgórze obecnej ulicy Konstytucji, przecinała zasnute jesiennym listowiem Planty, a dalej pokonywała niewielkie wzniesienie ulicy Białej. Tam, w połowie traktu stał (i stoi do dnia dzisiejszego) niski domek należący do rodziny Pletych.

Tego dnia Elżbieta zd. Gajdecka, wdowa po wachmistrzu Józefie Wójciku, krzątała się po kuchni. Prawdopodobnie wiedziała, że córka przyprowadzi uchodźców z Warszawy. Jeśli nawet nie miała tej świadomości, powitała przybyszy z ciepłym uśmiechem i przygotowała dla nich odpowiednią gościnę. Potwierdzają to wspomnienia uratowanej Warszawianki, głównej bohaterki całego zajścia, która zapisała m. in. takie zdanie: „Tutaj nieodżałowana Pani Elżbieta Wójcikowa zasłała mi gościnne łóżko białą pachnącą pościelą do spokojnego snu”. Nie było to wcale łatwe przedsięwzięcie. Rodzina wdowy liczyła sobie pięć osób i zajmowała duży pokój (z niewielkim pomieszczeniem za przepierzeniem) oraz kuchnię i sień. W czasie okupacji, z matką mieszkał najstarszy syn – Stanisław, dwie dorosłe już córki – Irena i Wilhelmina oraz niesforny, najmłodszy Tadzio.

Warszawianki pozostały w Bochni zaledwie kilka dni, dalej ruszyły na półroczną „zsyłkę” do Leszczyny, aby później zakotwiczyć w Krakowie. Przez cały czas znajdowały pomoc i wsparcie w osobach Wójcików. Po zakończeniu wojny niejednokrotnie spotykały się z nimi czy to w Bochni, czy Krakowie utrzymując, zawiązane przypadkowo, więzi. Były kartki pocztowe, listy, książeczki z dedykacjami i wizyty. Kilkudniowa pauza – w pełnym okrutnych, wojennych tragedii życiorysie dwóch Warszawianek oraz niełatwej egzystencji bocheńskiej rodziny – stała się ważnym wydarzeniem celebrowanym przez wszystkich jej uczestników.

Janina. Wieczne pióro

Warszawsko-bocheński epizod wyjęty został z życiorysów pisarki i literatki Hanny Mortkowicz-Olczakowej i jej matki Janiny Mortkowiczowej. To one usiadły bezradnie na walizkach, na małej bocheńskiej stacyjce.

Obydwie panie należały do zacnej, warszawskiej rodziny wydawcy i właściciela księgarni Jakuba (Jakóba) Mortkowicza. On to wykształcony w Monachium, Brukseli i Antwerpii, po powrocie do kraju stał się aktywnym działaczem politycznym (członek PPS). Z powodu podejmowanych czynności konspiracyjnych skazany został na więzienie w Cytadeli Warszawskiej oraz zsyłkę na Kaukaz. Do Polski powrócił w 1903 roku i nieomal od razu związał się z rynkiem księgarskim i wydawniczym. Był współwłaścicielem wydawnictwa Centnerszwer i Ska, a potem spółki akcyjnej – Mortkowicz Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie. Był również udziałowcem i organizatorem, znanej do dzisiaj, ogólnopolskiej sieci kolportażu prasy „Ruch”. „Moja prababka wyszła za mąż za Jakuba Mortkowicza. Razem stworzyli znane w przedwojennej Polsce wydawnictwo, w którym ukazywały się dzieła największych polskich pisarzy” – wspominała prawnuczka Jakuba i Janiny Mortkowiczów, Katarzyna Zimmerer. Firma wydała ponad siedemset pozycji książkowych. Były wśród nich: zbiór dzieł Friedricha Nietzschego, Leopolda Staffa, Hansa Christiana Andersena, czy Stefana Żeromskiego oraz twórczość Marii Dąbrowskiej, Janusza Korczaka, Cypriana Kamila Norwida, Andrzeja Struga, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i wielu, wielu innych. Niestety niepowodzenia finansowe jak również depresyjna natura, doprowadziły Jakuba Mortkowicza do samobójczej śmierci.

5. Irena z siostrą Lusią

Lusia i Irka Wójcikówny, Zb. prywatne, foto. ARS 2015.

Po tragicznym odejściu męża, wdowa podjęła wyzwanie i całkowicie przejęła prowadzenie interesu. Działania te przerwała II wojna światowa. W czasie okupacji Janina Mortkowiczowa przekazała spółkę Annie Żeromskiej (żonie, nieżyjącego już wówczas, pisarza). Nastąpiła zmiana nazwy spółki na – A. Żeromska, Księgarnia i Antykwariat, Spółka Akcyjna. „Działalność wydawnictwa zakończyła się definitywnie w 1950 roku w Krakowie, będącym <drugą stolicą> tej oficyny” – wspominali kuratorzy wystawy zorganizowanej w 2003 roku, w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Kraków był „drugą stolicą” wydawnictwa Mortkowiczów oraz drugą stolicą, w której zamieszkały i kontynuowały swoje pisarskie działania kobiety tej rodziny. Janina Mortkowiczowa, z domu Horwitz – Warszawianka z urodzenia, tłumaczka i pisarka z pasji i zawodu, uprawiała głównie literaturę dla dzieci. Według danych „Słownika pracowników książki polskiej” przetłumaczyła na polski m. in.: „Cudowna podróż Selmy Lagerlöf” oraz „Doktora Dolittle”. Największym jednak dokonaniem w karierze tłumaczki, było przystosowanie dla polskiego czytelnika, w 1919 roku, popularnej książki „Chłopcy z ulicy Pawła”, znanej w kraju pod tytułem – wymyślonym właśnie przez Janinę Mortkowiczową – „Chłopcy z Placu Broni”. W czasie wojny posługiwała się nazwiskiem Olczakowa z domu Wegner.

Hanna. Zielony notatnik

6. okładka książki

Okładka książki autorstwa Hanny Mortkowicz-Olczakowej, Zb. prywatne, foto. ARS 2015.

Jej córka Hanna Mortkowicz-Olczakowa urodzona 15 października 1905 w Warszawie, od małego związała swe życie z książką. Ukończyła studia polonistyczne oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a także malarstwo na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Posiadała tytuł naukowy doktora, który uzyskała w 1926 roku. Zajmowała się pisarstwem. Tworzyła wiersze, powieści i opowiadania głównie dla dzieci, jak również kilka scenariuszy filmowych. Okupacja przerwała jej działalność twórczą i wydawniczą. Wraz z matką okupację przeżyła w Warszawie, skąd wygnana została po Powstaniu Warszawskim, przez Bochnię i Leszczynę do Krakowa. Po zakończeniu wojny, w królewskim grodzie Kraka reaktywowała zarówno rodzinną firmę, jak i swoje pisarskie umiejętności. Niemniej, zanim to nastało, jej życie naznaczyło przekleństwo okupacji.

„Kiedy niemiecki okupant ogłosił, że Żydzi mają przeprowadzić się do getta moja rodzina zdecydowała się zostać po aryjskiej stronie – pisała, poszukując swoich korzeni Katarzyna Zimmerer, wnuczka Hanny – Moja mała mama [Joanna] ukrywała się najpierw razem z babcią i prababcią, a kiedy stało się to zbyt niebezpieczne oddano ją do klasztoru. Nie widziała swojej matki [Hanny] dwa lata. Kiedy się wreszcie zobaczyły w czerwcu 1945 roku nie poznała jej. Po wojnie zamieszkała razem z nią [Hanną] i swoją babcią [Janiną] w Krakowie. Poszła do szkoły. Jak inne dzieci rozpoczęła normalne życie”. Tym dzieckiem była to Joanna Olczak-Ronikier, córka Hanny, również pisarka i scenarzystka. Jej działalność literacka była wielokrotnie nagradzana (za wspomnienia „W ogrodzie pamięci” z 2001 roku otrzymała Nagrodę Literacką Nike oraz wyróżnienie Krakowska Książka Miesiąca, zaś za pozycję „Korczak. Próba biografii” uhonorowaną autorkę Nagrodą Klio oraz nominacją do Nagrody Literackiej Nike, ponadto w 2013 roku otrzymała laur im. Jerzego Turowicza). Joanna Olczak-Ronikier była współzałożycielką i animarotką słynnej Piwnicy pod Baranami. „Mama [Joanna] uciekała od wspomnień – pisała Katarzyna Zimmerer – Broniła się przed nimi śmiechem zakładając z równie przez wojnę pokiereszowanymi jak ona przyjaciółmi kabaret „Piwnica pod Baranami”. Ten śmiech miał unieważnić dramatyczną przeszłość i nadać sens życiu”.

Joanna Olczak nie brała udziału w bocheńskim epizodzie wojennej tułaczki matki i babki. „O mojej córce w ogóle nie wiedziałam, czy żyje i co się z nią dzieje. Front wojenny oddzielił mnie na dziesięć długich i trudnych do przeżycia miesięcy od dziecka, które na sierpień czterdziestego czwartego roku, wyjechało akurat na prawą stronę Wisły, pod Wołomin” – pisała Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Ona wraz z matką, która jak wspomina pisarka „bardzo źle grała rolę mojej teściowej”, wygnane ze zniszczonej Powstaniem Warszawy, zakończyły wędrówkę w Krakowie. Z miastem tym związały losy rodziny do dnia dzisiejszego. Stacjami pośrednimi na drodze do celu, były dwie galicyjskie miejscowości, tak różnie wspominane przez bohaterki – Bochnia i Leszczyna.

Bochnia. Portret miasta

skanowanie0002

Bochnia, widok ul. Białej w stronę dzwonnicy, Zb. prywatne, foto ARS 2015.

Hanna Mortkowicz-Olczakowa obraz pierwszych chwil w mieście pozostawiła w wyrazach opublikowanych w artykule „Moje dwudziestolecie. Bilans zysków i strat”, który to tekst pojawiał się na łamach niezidentyfikowanej gazety przechowywanej w zbiorach rodziny Wójcików. „Tu zobaczyłam domy – pisała autorka – których ściany i dachy nie spalone i nie rozbite przez pociski były po dawnemu ochroną dla życia. Gładki chodnik, z równo ułożonych płyt dokądś prowadził. Orzechy włoskie w koszach przekupek można było nabyć za pieniądze, a ciepłą zupą uraczono nas za darmo, zaraz na dworcu. Za szybami małych sklepików leżała wystawiona na sprzedaż: kiełbasa, ser i chleb, sterczały butelki z piwem i kwasem, widać było obuwie i barwne kretony. Tutaj w Bochni po raz pierwszy po przeszło dwóch miesiącach powstania poczułam w ustach rajski smak gotowanego ziemniaka, a na ciele błogosławiony dotyk ciepłej czystej wody”. Ten gładki chodnik, wystawy sklepowe, ziemniak i woda były elementami zwykłego życia, które przez doświadczenia Powstania Warszawskiego stały się zupełnie nierealne, niczym boskie odłamki nieba. Hanna Mortkowicz nazywała Bochnię „odzyskanym rajem istnienia”, „portem dla rozbitka”, „miejscem ułaskawienia dla skazańca”.

W tekście „Czułe wspomnienia”, który ukazał się w gazecie „Odrodzenie” porównała małą, prowincjonalną, galicyjską mieścinę do wielkiej, amerykańskiej metropolii – do Nowego Jorku. Pisała: „Dziesięć lat temu stałam na Fifth Avenue w New Yorku i patrzyłam z dołu, z poziomu rojnej, gwarnej i strojnej ulicy na zamglone w górze wierzchołki skyscraperów. – Dawny przyjaciel z Polski, który przez kilka lat pobytu na emigracji zdążył już nabyć trochę amerykańskiego patriotyzmu, pokazywał mi z dumą cuda New Yorku. – Widzisz, to Empier Building… To Rockefeller Center – wymieniał nazwy gmachów i sumę pięter, patrząc jakie to na mnie robi wrażenie, A kiedy mój podziw i zachwyt wydały mu się nie dostateczne, wskazywał palcem na lustrzane szyby wystaw, za którymi lśniły i mieniły się całą gamą, barw zabytkowe przedmioty i stroje. – Patrz, to Bonwit-Teller, najelegantszy magazyn – mówił. Wtedy odpowiedziałam: – Co to wszystko znaczy wobec Bochni? Wcale mi to nie imponuje wobec Bochni. To było największe wrażenie, jakie wywarło na mnie kiedykolwiek, jakiekolwiek miasto”.

3. Hanna Mortkowicz, wycinek z gazety

Hanna Mortkowicz-Olczakowa, wycinek z nn gazety, Zb. prywatne, foto. ARS 2015.

Swoje sądy i odczucia pisarka tłumaczyła bardzo prosto. Twierdziła mianowicie, że to Bochnia stała się dla niej „miernikiem jakichś najistotniejszych, najbardziej ludzkich wartości”. Jej mieszkańcy wbrew strachowi i trudnym warunkom przygarnęli ją i matkę, oddając kawałek chleba, talerz, swoje łóżko i tą pachnącą, białą pościel. Wśród lawiny okrucieństw znalazła zwykły kamień życzliwości.

W życiorysie Hanny Mortkowicz-Olczakowej Bochnia – jak sama pisze – trzykrotnie odegrała ważną rolę. „Była mostem”, przez który pisarka przedostawała się na „wyższy poziom życia”. Po raz pierwszy po doświadczeniach śmierci Powstania, przyjęła ją z powrotem do „normalnego” bytu. Po raz drugi powitała w powojennym powrocie z Leszczyny. Z wiejskich, trudnych, jałowych i znienawidzonych warunków wprowadziła autorkę ukazując jej utęsknione brukowane chodniki, wystawy sklepowe z najświeższymi numerami gazet i książkami Jastruna, Ważyka. Stała się symbolem dawno straconej, a tak upragnionej cywilizacji. Trzeci raz była zaś trampoliną, która umożliwiła rozpoczęcie podróży w dobrą, choć nieznaną przyszłość. „W Bochni jeden z moich okupacyjnych opiekunów – dowiedziawszy się dopiero teraz kim jestem – wręczył mi bez słowa brulion w zielonej kartonowej okładce i drewnianą obsadkę ze stalówką jako symbol i narzędzie dalszej pracy” – pisała. W innym tekście dopełniła jeszcze te słowa wspominając – „bezcenny dar: pióro i zeszyt, symbol i zadatek mojej przyszłej pracy. – I jeszcze ram przyjechałam tu po paru miesiącach. Był czerwiec 1945 roku. Jechałam długo z Krakowa na odkrytych lorach kolejowych po jakieś notatki, jakiś plecak, jakąś mąkę, jakąś poduszkę pod głowę, które znowu ofiarowali mi dobrzy ludzie tutejsi. I chodząc po pochyłych uliczkach tej miłej mieściny płakałam gorzko, bo zdawało mi się, że nie mam już sił na nowy ambitny skok w przyszłość. A jednak skoczyłam”. W pamięci siostrzenic Stanisława Wójcika zachowało się wspomnienie, że zielony brulion został ofiarowany pisarce właśnie przez wujka.

Ciąg dalszy nastąpi…

4. list od p. Mortkowicz-Olczakowej

List Hanny Mortkowicz-Olczakowej, Zb. prywatne, foto. ARS 2015.

Tekst ukazał się na łamach „Wiadomości Bocheńskich” – gazety Stowarzyszenia Bochniaków, [w:] Anna Rudek-Śmiechowska, Kilka słów na papierze (cz.1). Historia bocheńskiej znajomości Wójcików i pań Mortkowicz, „Wiadomości Bocheńskie”, R XXVII, nr 4 (107), zima 2015, s. 16-19.

Gazeta dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej – www.bochniacy.pl

Wszystko co robiła było pełne pasji. Małżeństwa, romanse, nauka śpiewu, występy sceniczne, fascynacja religiami Wschodu, aż w końcu stworzenie wspaniałego ogrodu. Kobieta o niezwykłej urodzie, z jakże mocnym charakterem. Choć jej osoba budziła zawiść i oburzenie, była jedną z piękniejszych gwiazd Ameryki i Europy.

Życie przy mężu

Fotografia młodej Madame Ganny Walskiej. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Fotografia młodej Madame Ganny Walskiej. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Urodziła się w Brześciu Litewskim, jako Hanna Puacz. Był czerwiec, 1887 r. Jej matka zmarła, gdy dziewczynka miała 9 lat. Niedługo potem wysłana została do Warszawy. Ojciec oddał ją na wychowanie do wuja Józefa. Kończąc zaledwie dwadzieścia lat wyszła – po raz pierwszy – za mąż.

Szczęśliwcem był baron Arkadij d’Einghorn, rosyjski oficer i wykładowca. Młoda żona stała się sensacją i wszędzie, gdzie się pojawiała lśniła niczym klejnot. Ten blask, towarzyszył jej przez całe dalsze życie. Wraz z mężem bywała na petersburskich salonach, także tych należących do cara. Jej pierwsze małżeństwo nie trwało jednak długo. Zdradzona przez męża, odeszła. Niemniej nie więdła powoli w roli byłej żony. Czar, który roztaczała i tym razem przyszedł jej z pomocą. Zawsze miała wielu adoratorów. Miewała kochanków. Lista jej mężów rozrastała się. „Wszyscy panowie… szaleli za nią” – pisał Jarosław Iwaszkiewicz.

Ganna Walska w swoim ogrodzie. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Ganna Walska w swoim ogrodzie. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Kolejne małżeństwo przytrafiło się Walskiej po przyjeździe do Ameryki. Zaledwie po dziesięciu dniach znajomości wyszła za lekarza Josepha Fraenkla. „Świetnie sytuowany, starszy o dwadzieścia lat… okazał się oddanym i szczodrym opiekunem…” – pisała Mariola Szydłowska. Doktor zmarł kilka lat po ślubie, zostawiając żonie spory majątek. Żałoba po nim nie trwała długo.

Trzy miesiące później, podczas podróży do Paryża, wdowa zapoznała Alexandra S. Cochrana. Ten zamożny producent dywanów, niemal od razu się oświadczył. Ona jednak nie przystała szybko na jego propozycję. Ślub odbył się dopiero kilka miesięcy po spotkaniu. Choć małżeństwo nie było udane, okazało się dla Walskiej dobrym posunięciem finansowym. Dwa lata po ślubie, mąż wystąpił o rozwód zostawiając żonie kamienicę w Paryżu i sporą sumę pieniędzy.

Tuż po rozstaniu z trzecim mężem, Walska zaślubiła bogatego rozwodnika Harolda McCormicka. Przy mężu rozwijała skrzydła śpiewaczki, niemniej i to małżeństwo zakończyło się rozwodem. Później wyszła za mąż za naukowca Harryego Grindell-Matthewsa, który zmarł na atak serca. Kolejna ceremonia odbył się w Las Vegas, a wybrankiem był buddysta i nauczyciel jogi Theos Bernard. Z tym ostatnim z mężów, młodszych od niej o kilka lat, rozwiodła się po czterech latach.

02

Ogród Japoński Ganny Walskiej. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Deski teatrzyków
Walska nie zważając na trudności i brak możliwości głosowych wkroczyła na osobiście wyznaczoną drogę, którą miała być wspaniała kariera operowa. Chciała koniecznie stać się sławną śpiewaczką. Głównie dzięki własnej wybornej sytuacji finansowej i odpowiednim znajomościom miała wiele okazji, aby pojawiać się na scenie. Niemniej zazwyczaj kończyło się to błahymi uśmiechami lub gwizdami oraz niezwykle częstą, druzgocącą krytyką prasy i znawców tematu. Wojciech Kossak pisał o niej „to po prostu figurantka z Czarnego Kota na Marszałkowskiej”. Nie zważając na niepowodzenia próbowała i występowała z uporem przez wiele, wiele lat.

Jednym z najważniejszych jej sukcesów związanych ze sceną, był prowadzony osobiście paryski Theatre des Champs Elysees, którego była właścicielką. Składał się on z filharmonii i sceny dramatycznej, a Walska prowadziła go na światowym poziomie. Kierownikiem orkiestry symfonicznej był Walther Straram, a wśród nazwisk pojawiali się m. in.: Ignacy Jan Paderewski i Artur Rubinstein. Sama wystąpiła na jego deskach zaledwie kilka razy.

Bajeczny świat roślin

Ogród z kaktusami stanowiący fragment Lotusland. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Ogród z kaktusami stanowiący fragment Lotusland. Foto. Ganna Walska Lotusland.

Ostatni mąż artystki, wspominany buddysta, namówił Walską do nabycia posiadłości na wzgórzach Santa Barbara. Tam znalazła ona ciepłą przystań, która obecnie jest niezwykle popularnym miejscem. Powód jest nie tyle prosty, co piękny. To ogród botaniczny, który artystka stworzyła z wielką pasją.

Nie jest to zwykłe miejsce. To baśniowa kraina. „Ogród Lotusland nie jest po prostu ekscentrycznym kaprysem, jest czymś więcej, tak jak „Alicja w Krainie Czarów” nie jest tylko książką dla dzieci. Dla Walskiej, rośliny były czymś więcej niż roślinami, były one kolorami do malowania, rodziną do pielęgnowania, znakami kierunkowymi” – pisano na łamach „Los Angeles Times”.

Kraina Walskiej obecnie uważana jest za najcudowniejszy i najciekawszy z ogrodów botanicznych na świecie. W kilku tematycznie podzielonych częściach, odnaleźć można niespotykane kolekcje cyklad, kaktusów czy palm. Wszystko stworzone według przemyślanych projektów i niezwykle fantazyjnych pomysłów. Pełne estetyki i zamiłowania do sztuki i świata. „Lotosland… to żyjące dzieło sztuki…” – oceniał krótko Peter H. Raven.

Ta romantyczna Kraina Lotosu jest niczym pomnik Ganny Walskiej. Jest portretem, tak niezwykłym i pełnym przepięknych ornamentów, jak całe życie jego twórczyni. Miejsce otwarty jest dla zwiedzających.

Jego emigracja zaczęła się od rodzinnej wizyty. W Stanach Zjednoczonych został, aby udowodnić sobie, że nie jest gorszy od Amerykanów. Obecnie jego nazwisko wpisuje się w poczet najważniejszych grafików na świecie. Artysta na swojej liście odnotowuje liczne, ważne zlecenia, głównie związane ze światem muzycznym.

Obiady w towarzystwie

_DSC9023

Foto. Galeria Kordegrda, Warszawa

Stanisław Zagórski należał do młodego środowiska warszawskich grafików lat 50 i 60. Był jednym z przedstawicieli tzw. „polskiej szkoły plakatu”.

Uczęszczał na warszawską Akademię Sztuk Pięknych, na Wydział Grafiki. Jak wspominał, w wywiadzie udzielonym do filmu „Przyjaciele na 33 obroty”, w czasach kiedy studiował, Akademia była ośrodkiem znajdującym się pod silną presją polityczną. Wydział grafiki natomiast, wydawał mu się wolny i pozbawiony zabarwień systemowych. „Mieliśmy wspaniałych profesorów: Henryka Tomaszewskiego, Wojciecha Fangora. Nasze późniejsze sukcesy wynikały z tego, że oni pomogli nam zrozumieć, co jest najistotniejsze w grafice i plakacie” – podsumowywał efekty edukacji Zagórski.

Czasy warszawskie, to dla artysty okres zabawy w towarzystwie śmietanki miejskiej bohemy, najsłynniejsze lokale (PIW, Kameralna, Bristol), oraz wielkie przyjaźnie i dająca kreatywne efekty współpraca m. in. z Rosławem Szaybo. „Byliśmy młodzi, mieliśmy energie i to, dla mnie, był najlepszy okres mojego życia” – podsumowywał grafik.

Na amerykańskim gruncie

Foto. Galeria Kordegarda

Foto. Galeria Kordegarda, Warszawa

W Stanach Zjednoczonych przebywała siostra bliźniaczka artysty. To na jej zaproszenie przyjechał on do Nowego Jorku z wizytą. Była wiosna. Krótkie odwiedziny trwają nadal. Ciągną się już ponad 50 lat.

Najpierw artysta przeciągnął pobyt w związku z organizowaną przez Polish Institut of Art & Science wystawą jego prac. Potem powziął decyzję o zawojowaniu Ameryki. „Narysowałem kilka prac i nikt ich nie chciał – wspominał – Tę porażkę potraktowałem ambicjonalnie i postanowiłem nie wracać do Polski, zanim nie udowodnię sobie, że nie jestem gorszy od Amerykanów”.

Zaczął od projektowania okładek książek dla Harpers & Row. Dalej, dzięki kontaktom z kraju, udało mu się umówić na spotkanie w sprawie pracy w wydawnictwie płytowym Atlantic Records. Tam otrzymał zlecenie i szansę, którą wykorzystał w pełni. Jako pierwsza, powstała okładka do albumu „The Sheriff” formacji The Modern Jazz Quartet. Za tym ruszyła cała lawina projektów. „Ogólnoświatowy rozgłos zyskał przede wszystkim jako twórca okładek płyt gramofonowych największych gwiazd współczesnej muzyki rozrywkowej i jazzu. Wystarczy wymienić takich gigantów…, jak: Miles Davis, Aretha Franklin, Otis Redding, Duke Ellington, Roland Kirk, Cher czy zespoły Cream, The Modern Jazz Quartet i Velvet Underground” – wyliczał Grzegorz Brzozowicz.

Zagórski pracował dla takich firm fonograficznych, jak: CBS Records, Columbia Records, Polydor. Wśród zleceniodawców były też znane na całym świecie czasopisma – „Time”, „Life”, „New York Magazine” – oraz wydawnictwa: McGraw Hill, Holt, Putnam i inne. „Szczególnie owocna była jego praca nad okładkami do płyt… – podkreślał historyk sztuki Szymon Bojko – tu jego fantazja, umiejętność widzenia szczegółów i kadrowania obrazu znalazły pole do popisu. Projektował okładki do wysoko nakładowych czasopism, …co umacniało jego pozycję w nowym środowisku”.

Zagórski, jako artysta o ugruntowanej pozycji, był również pedagogiem, uczącym w Tyler School of Art w Filadelfii, gdzie prowadził słynną katedrę projektowania graficznego.

Sztuka w pryzmacie

Foto. Galeria Kordegarda, Warszawa

Foto. Galeria Kordegarda, Warszawa

Na działania Zagórskiego, mimo jego polskiego pochodzenia, patrzeć należy z amerykańskiego punktu widzenia. Twórca, uważany za jednego z najlepszych artystów grafików, dzięki dwóm kulturom, w jakich przyszło mu żyć i wzrastać, stworzył własną markę, budującą niemałe sukcesy.

Wielkie znacznie miało miejsce jego działań, jakim stała się Ameryka. Praca na tamtejszym, niezwykle ugruntowanym i ważnym, rynku graficznym dała mu niezwykłe możliwości. To specyficzne środowisko, choć nie jest łatwym do zdobycia, ofiarowuje szczęśliwym zdobywcom szanse i długotrwałe sukcesy. „Zagórski zmuszony był do szybkiego przestawienia się na zupełnie inny tor działania – pisał Szymon Bojko – jako że grafika użytkowa, choćby najbardziej ambitna, należy w Stanach Zjednoczonych do gatunku commercial art i ten fakt wyznacza inny status artysty i inną hierarchię artystyczną”.

Zagórski, choć zajęło mu to trochę czasu, odnalazł się w tych realiach doskonale. Tworzył dzieła osadzone na polskich inspiracjach, jednak doskonale wpisane w kulturę i realia amerykańskie. Dzięki niekwestionowanemu talentowi i bogatej wyobraźni, a także dobremu warsztatowi i wytrwałości stał się, i pozostaje, znaczącą postacią wielkiego rynku sztuki komercyjnej, będącego jednym z filarów sztuki światowej.

 

Tekst ukazał się na łamach „Vectora Polonii” – Sztuka winylu: Stanisław Zagórski, „VP”, nr 26 (89), 29 czerwca 2014.