O mnie

Niniejszy blog

poświęcony jest polskim artystom i życiu artystycznemu Polaków działających poza granicami kraju. To rodzaj portfolio, gdzie umieszczone zostały autorskie publikacje, jak również szkice tekstów i informacje dot. moich aktywności. Głównie dotyczą one historii sztuki.

Kilka informacji o mnie

Nazywam się Anna Rudek-Śmiechowska. Opisując swoje dokonania w kilku zwrotach, muszę zaznaczyć: doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, krytyk sztuki, publicystka i kuratorka wystaw, specjalistka w zakresie sztuki polskiej powstającej na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktorat: Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2014, promotor: Prof. dr hab. A. K. Olszewski.
 • Magisterskie: historia sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2001-2006, promotor: Prof. dr hab. J. W. Sienkiewicz.
 • Podyplomowe: dziennikarstwo, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków, 2006-2007.

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

 • Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek, ISBN 97883-242-2731-0, wyd. Universitas, Kraków 2016.

Artykuły naukowe

 • Cryptic notes from everyday life. Michał Batory’s graphic statements, [w:] Paryż i artyści polscy, 1945-1989 (tytuł roboczy), VI Konferencja Sztuki Nowoczesnej, Toruniu 2015, planowane wydanie 2017, [przyjęte do druku].
 • Władysław Teodor Benda, „Archiwum Emigracji”, 2009, 1(10), s.168-172.
 • Stowarzyszenie Artystów Polskich w Ameryce (PAAS), „Archiwum Emigracji”, 2007, 1(9), s. 184-195.

Katalogi wystaw

 • Po drugiej stronie lustra. Lebenstein / Jan Lebenstein. In memoriam, Galeria Roi Dore, Paryż 2014.
 • Pinokio z nosem w suficie / Dwa nurty – jedno źródło. Wystawa Stasysa Eidrigeviciusa, Galeria Roi Dore, Paryż 2013.
 • Migawka PL, czyli szkic o fotografii polskiej fotografii / Mois de la Photo, Galeria Roi Dore, Paryż 2012.
 • Sposób odczuwania / Zmysły – zbiorowa wystawa przedstawicieli grypy „Emocjonaliści”, Centrum Łowicka, Warszawa 2008.
 • W zgodzie z naturą sztuk / Natura. Emocje. Wystawa międzynarodowej grupy „Emocjonaliści”, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka 2008.
 • Fragmenty mozaiki / Młoda Polska w USA, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka 2007.
 • Niebieska mgła / Malarstwo i rysunki Marii Fuks, EmArt Gallery, Nowy Jork 2007.

Pozostałe publikacje

 • Papierowa broń. Plakaty wojenne, „Vector Polonii”, R: 2014, nr 30-31 (93-94), s. 6-8.
 • Po prostu… Lebenstein, „Angora”, R: 2014, nr 22 (1250), s. 73.
 • Mistrz zerkający zza maski – W. T. Benda, „Vector Polonii”, 2013, 48, s. 16.
 • Seria Wielcy Artyści – Mistrzowie Sztuki Nowoczesnej: Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Jackson Pollock, multimedialne wydawnictwo ogólnopolskie, 2010-2011, [DVD].
 • Kreską po Oceanie, „TygiEl. Kwartalnik Elbląski”, 2010, 1-2 (58-59), s. 83-91.
 • Malarka rozradowanej chwili, „Art&Business”, 2008, 10 (216), s. 70-72.
 • Metamorfozy metalu, „Kultura i Biznes”, 2008, 40, s. 14.
 • Trzynastu młodych w Warce, „Sztuka.pl. Gazeta Antykwaryczna”, 2007, 9, s. 112.
 • Krótka historia konfraterni artystów, „Przegląd Polski”, 20.10.2006, s. 8-9.

WYKŁADY

 • Grypsy o dniu dzisiejszym. Graficzne wypowiedzi Michała Batorego, „Paryż i artyści polscy 1945-1989”, VI Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, 7-9 października 2015.
 • Wszystkie twarze Bendy. Zarys działalności twórczej polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek teatralnych Władysława Teodora Bendy (1873-1948), Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, 25 czerwca 2015.
 • Stowarzyszenie Artystów Polskich w Ameryce. 1986-1995, Muzeum im. Stanisława Fishera, Bochnia, 13 września 2006.

STYPENDIA

 • Grant for research, The Kosciuszko Foundation, Nowy Jork, 2009.

PROJEKTY KURATORSKIE / WSPÓŁORGANIZACJA

 • Wystawa Antoni Zdebiak (1951-1991) Fotografie, Galeria Kordegarda, Warszawa 2016.
 • Wystawa Jan Lebenstein. In memoriam, Galerii Roi Dore, Paryż 2014.
 • Wystawa Dwa źródła. Stasys Eidrigevicius, Galerii Roi Dore, Paryż 2013.
 • Wystawa Zaczarowana rzeczywistość, Miesiąc Fotografii, Galerie Roi Dore, Paryż 2012.
 • Wystawa Natura. Emocje…, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka 2008.
 • Wystawa Młoda Polska w USA, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka 2007.

STOWARZYSZENIA

 • Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, od 2015.
 • Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, od 2014.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Przewodnicząca Rady Muzealnej, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka, od 2016.
 • Członek i Sekretarz Rady Programowej oraz koordynator Galerii, Galeria Kordegarda, Warszawa, od 2016.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Twórczość artystów polskich w Stanach Zjednoczonych (XIX-XXI wiek)
 • Polskie życie artystyczne w Stanach Zjednoczonych (XIX-XXI wiek)
 • Polskie stowarzyszenia i grupy artystyczne w Stanach Zjednoczonych (XIX-XXI wiek)

 

KONTAKT

Kliknij napis powyżej i napisz do mnie. Czekam na e-maile.

 

 

 

 

 

 

Reklamy